انتشارات به تدبیر با سپاس و قدردانی از تماس مخاطبان و علاقمندان، مشتاق دریافت نظرات و پیشنهادات شماست.

تقاضا داریم برای خرید حضوری کتابها به کتابفروشیهای معتبر، از جمله به کتابفروشیها و مراکز پخش زیر مراجعه فرمایید.

مراکز فروش

فروشگاه انتشارات ققنوس: میدان انقلاب، اول خیابان انقلاب، بازارچه کتاب، تلفن 66413722

کتاب پرهام: خیابان انقلاب، خیابان 12فروردین، شماره 297، تلفن: 66468235

فروشگاه انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران: خیابان ایرانشهر شمالی، شماره 233، تلفن :88300973

فروشگاه انتشارات جیحونخیابان انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، شماره 1286، تلفن: 66404532

فروشگاه سازمان مدیریتی صنعتی:خیابان ولیعصر، نبش جام جم، سازمان مدیریت صنعتی، تلفن:22043005(داخلی 364)

فروشگاه کتاب مدرسه خیابان ایرانشهر شمالی، جنب سازمان پژوهش و … تلفن: 88820599

 فروشگاه انجمن اولیاء و مربیان: خیابان طالقانی غربی, نرسیده به دانشگاه تهران, ساختمان 119, تلفن: 88958179

فروشگاه کتاب فردا: خیابان انقلاب، بین خیابان فخر رازی و خیابان دانشگاه، شماره 1202 تلفن: 66950520 و 66407834

کتابفروشی فن برتر: خیابان آزادی، خیابان خوش جنوبی، شماره 925، تلفن : 66567383

مراکز پخش

پخش ققنوس: تلفن 66460099 و 66408640

پخش کتاب دانشگاهی: تلفن 66418586

آدینه بوک: تلفن: 88326622 و 88326688

فروشگاه کتاب فردا: تلفن: 66950520 و 66407834

در صورتی که امکان تهیه کتابها از مراکز فوق را نداشتید، لطفاً از طریق وبسایت ثبت سفارش انجام دهید.